Thứ bảy, ngày 9/8/2014
Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 129420
Đang online: 4
Chi tiết tin tức

[Đăng ngày: 01-03-2016]

Thành lập Ban Thông tin Truyền thông và Xúc tiến Doanh nghiệp

 
Sáng nay, ngày 01/03/2016 Ban Thông tin Truyền thông và xúc tiến doanh nghiệp của trường Cao Đẳng Xây dựng số 2 chính thức được thành lập. Sự ra đời của Ban là một bộ phận quan trọng, góp phần quảng bá sự trưởng thành và tầm vóc của Trường Cao Đẳng Xây dựng số 2 hiện nay đang trên đà phát triển xứng tầm là một trường Đại học Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh trong Tương lai. Với sự ra đời của Ban Thông tin Truyền thông và Xúc tiến Doanh nghiệp, Nhiệm vụ là tập trung vào việc thu thập lưu trữ cập nhập và tuyên truyền thông tin một cách chủ động. Thêm vào đó là nhu cầu bức thiết đòi hỏi có một kênh ngôn luận chính thức quảng bá về hình ảnh chuyên nghiệp và thương hiệu của trường Cao Đẳng Xây dựng số 2.
Chính vì lí do đó, với tên gọi mới này, Ban Thông tin Truyền thông và Xúc tiến Doanh nghiệp, tiến hành việc mở rộng các lĩnh vực hoạt động của ban, phối hợp chặt chẽ với Trường, đối ngoại trong việc nâng tầm vị thế của Trường Cao Đẳng Xây dựng số 2 tới các đối tác, các Doanh nghiệp khác, và cộng đồng các bạn sinh viên quan tâm đến ngành nghề Xây dựng, kinh doanh, khởi nghiệp trong và ngoài Trường Cao Đẳng Xây dựng số 2.

anh-(1).JPG
Thành viên Ban thông tin truyền thông và xúc tiến doanh nghiệp Trường Cao đẳng Xây dựng số 2
 
I. Chức năng
Ban Thông tin truyền thông và Xúc tiến doanh nghiệp là:
Đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng điều hành, quản trị cổng thông tin
của Trường nhằm giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường;
Đầu mối trong các hoạt động quan hệ doanh nghiệp của trường; xúc tiến giới
thiệu các hoạt động của nhà trường đối với xã hội; tham mưu cho Hiệu trưởng về liên
kết với doanh nghiệp trong đào tạo và các hoạt động khác của nhà trường: nhằm thúc
đẩy hoạt động đào tạo của nhà trường gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp, chính
quyền và các tổ chức xã hội; giúp sinh viên tiếp cận và hội nhập nhanh với doanh
nghiệp; tăng hiệu quả các hoạt động đào tạo và dịch vụ của nhà trường.
- “Cơ quan ngôn luận” chính thức của Trường (Luôn cập nhật thông tin về hoạt động của Trường với các Đối tác đào tạo chính quy dài hạn, ngắn hạn; các bậc nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, các Nhà tài trợ cấp học bổng Thông tin Truyền thông và các bạn sinh viên có quan tâm, v.v…).
2. Nhiệm vụ
a) Hoạt động website:
Điều hành, quản lý và phát triển cổng thông tin của Trường;
Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến hoạt động website và
trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;
Xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cấp và mở rộng hệ thống website của
Trường;
Quản lý, đưa thông tin và quản trị nội dung trên hệ thống website của Trường nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh của Trường;
Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Trường trên hệ thống website của Trường;
Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn phát triển.
b) Hoạt động thông tin truyền thông:
Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn các hoạt động của Trường có liên quan đến công tác truyền thông trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;
Xây dựng chương trình, kế hoạch truyền thông;
Đầu mối triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường;
Thực hiện chức năng truyền thông, quan hệ cồng chúng và quảng bá thương hiệu của Trường nhàm góp phần phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển Trường và các đơn vị trực thuộc;
Xuất bản các ấn phẩm truyền thông theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường, các đối tác để thông tin, tuyên truyền về Trường qua các phương tiện truyền thông đại chúng;
c) Hoạt động Xúc tiến doanh nghiệp:
Xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển mối quan hệ với doanh nghiệp;
Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, chính quyền các tổ chức và cá nhân phục vụ cho các hoạt động quan hệ doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên, học sinh; là đầu mối trong công tác tiếp nhận thông tin, quản lý và phối hợp các bộ phận chức năng trong trường để tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan;
Chủ động xúc tiến kêu gọi tài trợ học bổng cho sinh viên từ các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân hợp tác với Trường;
Tổ chức thực hiện các buổi giao lưu nghề nghiệp, các hoạt động đào tạo nhằm tăng cường hoạt động giao lưu giữa Trường với doanh nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh;
Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thực tập, thông tin hai chiều giữa Trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng;
Phối hợp các bộ phận chuyên môn lập kế hoạch gắn kết hoạt động Trường với công ty, doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội, đề xuất chương trình đào tạo cụ thể với từng ngành đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp;
Bên cạnh đó nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng, duy trì và phát triển hình ảnh, thương hiệu của Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 chuyên nghiệp trong phạm vi các trường CĐ và cộng đồng khởi nghiệp trẻ trên cả nước.
Xây dựng website, fanpage,... thành các kênh tìm kiếm thông tin hữu ích, tương tác về chuyên ngành đào tạo: xây dựng, quản trị kinh doanh, cấp thoát nước, vật liệu xây dựng, kiến trúc, giao thông cầu đường, hợp tác đào tạo với các tổ chức xuất khẩu lao động có uy tín về chuyên ngành xây dựng tạo bước khởi nghiệp hàng đầu cho sinh viên khối ngành xây dựng, quản lý xây dựng nói riêng cũng như các bạn trẻ đam mê kinh doanh nói chung.
Ban thông tin truyền thông và xúc tiến doanh nghiệp thu thập, xử lý, lưu trữ đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động của trường cao Đẳng xây Dựng số 2 (Các sự kiện lớn/ nhỏ của Trường, thông tin liên hệ của các Đối tác, Nhà tài trợ Truyền thông và Cộng đồng Sinh viên quan tâm đến khởi nghiệp,v.v…)
Tạo lập và liên tục cập nhật sự kiện, hoạt động của Trường trên các kênh thông tin chính thức (website, facebook, báo chí, v.v…) và không chính thức (Forum, v.v…)
Duy trì và phát triển mối quan hệ với giới báo chí, nhà đài. Liên tục mở rộng mạng lưới truyền thông và tìm kiếm các Đối tác, Nhà tài trợ Truyền thông tiềm năng.
Võ Văn Thiệp