Thứ bảy, ngày 9/8/2014
Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 129420
Đang online: 4
Chi tiết tin tức

[Đăng ngày: 31-10-2014]

Hội thảo: "Thư viện hướng đến tương lai: hợp tác, tiến bộ và phát triển"

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và cán bộ thông tin- thư viện đưa ra các ý tưởng và giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động thực tiễn và giảng dạy trong lĩnh vực thư viện – thông tin học của Việt Nam theo kịp xu hướng phát triển của lĩnh vực thư viện – thông tin học trên thế giới.

 

MỤC ĐÍCH
Hội thảo được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và cán bộ thông tin- thư viện đưa ra các ý tưởng và giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động thực tiễn và giảng dạy trong lĩnh vực thư viện – thông tin học của Việt Nam theo kịp xu hướng phát triển của lĩnh vực thư viện – thông tin học trên thế giới. 
CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO
Các tham luận và thảo luận sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến hoạt động thông tin – thư viện trong những năm tới, bao gồm:
- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thông tin thư vện:
o Phát triển thư viện số
o Web 2.0 - 3.0 và thư viện 2.0 – 3.0 và các công cụ mới để quản lý tri thức và thông tin
- Điều chỉnh và phát triển các chuẩn nghiệp vụ cho hoạt động thông tin – thư viện
- Các phương pháp và quan điểm mới về tổ chức và phân phối thông tin, dịch vụ, quảng bá hoạt động thư viện
- Công tác đào tạo cán bộ thông tin-thư viện; Cán bộ thư viện trong thời đại tri thức và thông tin: vai trò, vị trí, các kỹ năng và yêu cầu nghề nghiệp cần thiết trong giai đoạn mới, khả năng phát triển nghề nghiệp và cơ hội học tập
- Đảm bảo chất lượng hoạt động thư viện:
o Vai trò và đóng góp của thư viện đối với cộng đồng
o Đánh giá đo lường chất lượng hoạt động thư viện
o Hoạt động đảm bảo chất lượng thư viện
o Đánh giá chất lượng thư viện và việc sử dụng các công cụ và phương tiện quản lý chất lượng (BSC, TQM, ISO 9000, Benchmarking…)
- Hợp tác và phối hợp:
o Trong nội bộ thư viện và trong hoạt động giữa các thư viện
o Giữa thư viện với các nhà cung cấp
o Giữa thư viện với các cơ quan, đơn vị khác
DỰ KIẾN KẾT QUẢ
- Kỷ yếu hội thảo làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu cho sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và cán bộ thư viện
- Danh mục các đề tài hội thảo, NCKH để giới thiệu và mời các đơn vị, tổ chức hợp tác và tổ chức.
THÀNH PHẦN THAM DỰ
- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học KHXH và NV – Khoa Thư viện – Thông tin học
- Đơn vị tham gia (trong nước, ngoài nước): Các thư viện và các cơ sở đào tạo ngành thư viện – thông tin học trên toàn quốc.
- Các giảng viên, các nhà nghiên cứu của các Khoa Thư viện – thông tin học; cán bộ quản lý và nhân viên các thư viện; học viên sau đại học; cựu sinh viên…
THỜI GIAN
Hạn chót nộp toàn văn bài viết dự hội thảo: 10/10/2014
Thời gian tổ chức hội thảo: Sáng ngày 7/11/2014
ĐỊA ĐIỂM
Trường Đại học Khoa học XH & NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.