Thứ bảy, ngày 9/8/2014
Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 129420
Đang online: 4
Tư vấn dịch vụ

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ

    Thư viện trường Cao đẳng Xây số 2 có sứ mạng phổ biến thông tin đến toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên, học viên trong trường; bổ sung, tổ chức, bảo quản, phân phối nguồn tài nguyên thông tin và hỗ trợ bạn đọc sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả; tạo môi trường tốt nhất cho tự học và nghiên cứu; góp phần quan trọng trong đổi mới quản lý giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học.
    Mục tiêu: Xây dựng thư viện theo định hướng thư viện điện tử
    Phương thức phục vụ:
    Thư viện tổ chức kho theo hình thức kho mở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc tiếp cận trực tiếp với tài liệu một cách nhanh chóng,  kịp thời.
    Nguồn lực thông tin:
    Số tên sách/số bản: 1.020 tên sách / 19.765 số bản sách.
    Tạp chí: 10 tên báo – tạp chí.